KÖPVILLKOR

Köpavtalets giltighet

Genom fullbordat köp på Shirtonomy AB:s (nedan kallat Shirtonomy) hemsida ingås ett avtal mellan kunden, vars minimiålder är 18 år, och Shirtonomy vilket är juridiskt. Kundens ansvarar för att de kontaktuppgifter som lämnas vid köpet är fullständiga och korrekta, samt för att kontrollera att samtliga uppgifter stämmer i den orderbekräftelsen som erhålls via e-post efter genomfört köp. Om kunden upptäcker något fel i orderbekräftelsen ska detta omgående rapporteras till Shirtonomy via e-post till customer@shirtonomy.com. Från det att ordern befinner sig i produktion är möjligheten att göra korrigeringar mycket begränsad. Orderns status kan följas på kundens personliga profilsida. När kunden mottagit varan anses avtalet vara avslutat.

Priser och betalning

Samtliga priser är angivna i svenska kronor (SEK) och inkluderar 25% moms. Varukorgen visar alltid totalbelopp inklusive moms och frakt. Betalning kan endast göras med betalkorten Visa, Visa Electron, Mastercard eller Maestro. Kundens order godkänns först efter att lyckad betalning genomförts.

Frakt och leverans

Shirtonomys måttsydda produkter levereras vanligtvis inom 20 arbetsdagar. Under vissa perioder på året, t.ex. under helgledighet och semestersäsong, kan leveranstiden vara längre. Shirtonomy kan aldrig garantera att måttsydda produkter levereras inom den normala produktionstiden men gör alltid sitt yttersta för att varan ska levereras så snabbt som möjligt. Icke måttsydda produkter som finns i lager levereras normalt inom 3-5 arbetsdagar. Shirtonomys produkter levereras vanligtvis av Posten Sverige, men undantag kan förekomma. Shirtonomy tar inget ansvar för leveranser som kvitteras ut av annan person än den adresserade mottagaren då detta ligger utanför Shirtonomys kontroll. Shirtonomy erbjuder i dagsläget leverans inom EU samt till Norge och Schweiz. Fraktkostnaden uppgår som högst till totalt 70 SEK per order.

Ångerrätt

I enlighet med svensk lag för distans- och hemförsäljning (2005:59) gäller inte regeln om ångerrätt i de fall då varan i fråga har tydlig personlig prägel. Genom kundens godkännande av Shirtonomys köpvillkor gäller således inte ångerrätten vid beställning av måttsydda produkter eller övriga produkter med tydlig personlig prägel. Samtliga Shirtonomys skjortor är måttsydda, så även i de fall då beställningen grundar sig på en från Shirtonomy föreslagen design eller storlek. Observera att detta innebär att skjortor sydda efter standardstorlek eller standarddesign ej heller omfattas av ångerrätt.

Vid beställning av varor som inte anses ha personlig prägel gäller ångerrätt, enligt samma lag som ovan, i 14 dagar från det att kunden mottagit varan. Varan måste vara i obrukat skick och tillsammans med eventuell originalförpackning för att ångerrätten skall gälla. Om kunden önskar nyttja ångerrätten skall Shirtnonomy kundtjänst kontaktas inom ångerrättsfristen. Kontakt sker via e-post till customer@shirtonomy.com.

Ångerrätten utövas mot:

Shirtonomy AB (Org: 556809-9419)
Jungfrugatan 29
114 44 Stockholm

Toleranser och garanti för måttsydda produkter

Måtten för måttsydda plagg baseras alltid på de mått som kunden angivit under köpprocessen. Det finns alltid en risk att kundens angivna mått kommer att skilja sig en aning åt mot skjortans slutresultat. Shirtonomy kräver således en viss acceptens för mindre avvikelser mellan kundens beställda mått och skjortans slutresultat. Observera att skjortans sys upp efter mått som även kompenserar för tygets specifika krympmån. De efterstävade måtten uppnås därför först efter ca fem tvättar i 40° C.

I vissa fall kan det ske att plagg levereras med mindre märken och rester av tygkrita eller strykmärken. I de allra flesta fall försvinner dessa efter första tvätten. I de fall problemen består ombeds kunden att kontakta Shirtonomys kundtjänst för att hitta en lösning: customer@shirtonomy.com.

I de fall det måttsydda plagget inte motsvarar kundens beställning, utöver de skäl som nämns ovan, erbjuds kunden korrigering av plagget. I de fall korrigering inte är möjlig ersätts kunden istället med ett nytt motsvarande plagg alternativt tillgodohavande motsvarande varans värde. Kundens tillgodohavanden hos Shirtonomy finns sammanställda på kundens personliga profilsida. Outnyttjade tillgodohavanden förfaller efter 12 månader. Shirtonomy kompenserar även för eventuella returfraktkostnader som uppstår för kunden givet att plagget förslutits i ett stöttåligt emballage.

Passformsgaranti

Passformsgarantin gäller en gång per kund och omfattar den första skjortan kunden köper från Shirtonomy (Gäller ej köp av standardstorlekar). Den kund som omfattas av passformsgarantin, och som av någon anledning inte är nöjd med skjortans passform, erbjuds korrigering av skjortans mått enligt kundens önskemål. I de fall korrigeringarna är alltför stora i förhållande till skjortans befintliga mått kan det bli nödvändigt att ersätta den felaktiga skjortan med en helt ny. Passformsgarantin gäller upp till 3 månader efter att köpet har gjorts.

Observera att skjortans samtliga mått skärs till efter mått som även kompenserar för tygets specifika krympmån. De efterstävade måtten uppnås därför först efter ca fem tvättar i 40° C. För att perfekt passform ska kunna uppnås kan det bli nödvändigt för Shirtonomy att be om bilder och text som beskriver hur skjortan ska korrigeras. Shirtonomy kompenserar, i form av tillgodohavanden hos Shirtonomy, för eventuella returfraktkostnader som uppstår för kunden givet att plagget förslutits i ett stöttåligt emballage. Kundens tillgodohavanden hos Shirtonomy finns sammanställda på kundens personliga profilsida. Outnyttjade tillgodohavanden förfaller efter 12 månader. Passformsgarantin gäller inte för marginella justeringar inom Shirtonomys toleransmarginaler.

Kund som är missnöjd med skjortas passform och önskar nyttja passformsgarantin ombedes att kontakta Shirtonomys kundtjänst via e-post på customer@shirtonomy.com och därefter avvakta vidare instruktioner.

Återkommande kunder omfattas ej av Shirtonomys passformsgaranti, då önskad passform med största sannolikhet redan uppnåtts vid kundens första skjortköp. Däremot är återkommande kunder, som av någon anledning inte är helt nöjda, givetvis välkomna att höra av sig till Shirtonomys kundtjänst via customer@shirtonomy.com så försöker vi finna en lösning på problemet.

Kundtjänst

Om du inte finner svaren på någon av dina frågor på Shirtonomys hemsida eller av annan anledning önskar komma i kontakt med oss så är du hjärtligt välkommen att höra av dig till vår kundtjänst. Shirtonomy har i dagsläget endast möjlighet att behandla kundärenden via e-post på adressen customer@shirtonomy.com. Vi strävar alltid efter att svara så snart som möjligt och hinner oftast med att besvara samtliga kunders ärenden inom 24 timmar.

Ansvarsfriskrivning

Shirtonomy jobbar kontinuerligt för att hemsidans erbjudanden alltid ska matchas av tillgänglig lagerstatus. Shirtonomy kan dock inte garantera att de produkter som erbjuds på hemsidan finns i lager och kan levereras. I de fall kunden genomfört en beställning av en slutsåld vara kontaktas kunden via e-post för att finna bästa lösning. Shirtonomy friskriver sig även från ansvar relaterat till felskrivning eller inaktuell information på hemsidan.

Force majeure

Vid händelse av krig, strejk, upplopp, naturkatastrof, utebliven leverans av varor från underleverantörer, kraftiga prisförändringar på världsmarknaden, samt därmed jämförbara händelser som ligger utanför Shirtonomys kontroll och förutseende befrias Shirtonomy från sina förpliktelser att fullgöra berörda köpeavtal.