Personuppgifter och sekretesspolicy

Cookies

Cookies är en liten textfil som automatiskt lagras av användarens webbläsare vid besök på en webbsida. Cookies är nödvändiga för att kundens köpupplevelse skall kunna optimeras samt att varor ska kunna lagras i kundvagnen till dess att ett köp är verkställt. Genom att använda Shirtonomys hemsida och andra tredjepartsplattformar godkänner kunden Shirtonomys lagring och användande av cookies. Kunden kan själv begränsa lagringen av cookies genom att ändra inställningarna på sin webbläsare. Vi vill dock varna för att detta kommer att medföra begränsningar för upplevelsen och användandet av Shirtonomys hemsida.

Google Analytics

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan

Hantering av personuppgifter

Vid köp på Shirtonomys hemsida uppger kunden normalt sina personuppgifter. Kunden godkänner i samband med köp att Shirtonomy lagrar och använder dessa uppgifter för att fullfölja avtalet gemtemot kunden. Shirtonomy ansvarar för behandlingen av kundens lagrade personuppgifter och för att dessa inte behandlas eller lämnas ut till otillbörlig part. Kunden har enligt Personuppgiftslagen rätt att ta del av de personuppgifter som lagrats, samt kan begära att informationen rättas eller tas bort. Detta görs genom att kontakta Shirtonomys kundtjänst via epost på customer@shirtonomy.com.

Ansvar

Shirtonomy är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker i tjänsten av de personuppgifter som anges av användaren. Shirtonomy behandlar inte andra personuppgifter om användaren än de användaren själv anger. Personuppgifter som är obligatoriska att ange är också nödvändiga att behandla för att Shirtonomy ska kunna tillhandahålla tjänsten.

För sådana personuppgifter som inte är obligatoriska att ange gäller att användaren genom att ange dem samtycker till att Shirtonomy använder dem för att bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service. Om användaren återkallar sitt samtycke ska detta ske genom att radera uppgifterna i inställningarna. Detta raderar dock inte de kopior av sådana personuppgifter som angetts i de ordrar som lagts i tjänsten och som behöver sparas i enlighet med gällande lagar och förordningar rörande skatter och spårbarhet för finansiella transaktioner.

Shirtonomy lämnar inte ut användarens personuppgifter som användaren angett förutom om det skulle föreligga en rättslig skyldighet för Shirtonomy att göra detta.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Shirtonomy är personuppgiftsbiträde för denna behandling som sker för att kunna nyttja bolagets tjänster. Shirtonomy använder inte dessa personuppgifter till något annat ändamål än att tillhandahålla tjänsten till användaren. Shirtonomy ansvarar för att dessa uppgifter inte görs tillgängliga för någon annan än användaren, och att säkerheten i samband med behandlingen av uppgifter uppfyller lagstiftningens krav. Användaren tillåter att Shirtonomy anlitar ett annat personuppgiftsombud för att lagra de uppgifter som användaren tillhandahåller i syfte att tillgängliggöra dem för användaren genom Shirtonomys webbtjänst.