Tygets tjocklek

Tygens tjocklek anges i vikt per kvadratmeter. De tyger som Shirtonomy erbjuder sträcker sig mellan ca 100g – 150g per kvadratmeter. Generellt är lättare tyger oftast något svalare än tjockare tyger, samtidigt som tygets garn och vävnadsstruktur också kan ha en inverkan.

Har du några frågor gällande val av tyg, val av design eller hur du ska ange dina mått? Tveka inte att höra av dig till oss så hjälper vi till att reda ut eventuella oklarheter innan du lägger din beställning. Vi svarar så snabbt vi kan och vår utgångspunkt är alltid att det mesta går att lösa!