Ange mått

Alla människor är unika och har därför olika kroppsbyggnad. En av de mest uppenbara fördelarna med en måttsydd skjorta är att den är anpassad efter dina specifika proportioner och önskemål om passform. Måttsytt möjliggör en perfekt passform som sällan, eller aldrig, kan matchas av konfektionssydda standardstorlekar. En nödvändighet för att kunna beställa måttsytt är måttagning av dina personliga mått, vilket kan vara en källa till osäkerhet hos den oerfarne. Lugn! Shirtonomys måttagningsguide och generösa passformsgaranti borgar för att du uppnår perfekt passform redan från första skjortan. (Läs mer om vår passformsgaranti här)

Traditionellt sett brukar måttagning för måttsydda skjortor baseras på antingen kroppsmått eller skjortmått. Shirtonomy är förespråkare av skjortmått av den enkla anledningen att resultatet i princip alltid blir bättre då skjortmått är enklare att mäta och dessutom fångar in exakt vilken passform du eftersträvar.

Shirtonomys Måttguide

Dina skjortmått tas genom att utgå ifrån din nuvarande favoritskjorta. Börja med att mäta skjortans befintliga mått och gör därefter de korrigeringar du önskar för att uppnå en perfekt passform. Det enda hjälpmedel du behöver är ett måttband eller liknande. Om det är första gången du handlar hos Shirtonomy, låt då vår pedagogiska måttagningsguide visa dig hur du ska gå till väga.

OBS: Notera att de mått du anger skall reflektera de mått du slutgiltigt önskar på skjortan och att du därför inte skall lägga till extra för den krympning som uppstår vid tvätt. Vi på Shirtonomy sköter kompensationen för förväntad krympmån åt dig, baserat på vår information om varje tygs specifika egenskaper.

Till höger på måttagningsidan ser du en informationsruta innehållandes förklarande text samt illustrationer över hur måttet ska tas. Du skriver in dina mått i kolumnen till vänster. När du placerar markören i rutan för nästa mått uppdateras informationsfältet med nya mätinstruktioner.

I kolumnen till höger om dina angivna mått dyker det upp riktmått. Riktmåtten baseras på din angivna kragstorlek och syftar till att ge dig en vägledande indikation för dina övriga mått. Vänligen notera att riktmåtten endast åsyftar att vara ett hjälpmedel och att en viss avvikelse mellan ditt personliga mått och riktmåttet är helt naturlig.

När du fyllt i samtliga mått ombes du att ange ett profilnamn för dina mått. Detta möjliggör att dina mått sparas tillsammans med dina övriga kunduppgifter, så att ditt nästa besök hos Shirtonomy går ännu smidigare. Du finner din sparade måttprofil genom att logga in på ditt personliga konto (högst upp till höger på sidan). Du har givetvis även möjlighet att spara flera olika måttprofiler, vilket kan vara användbart om du t.ex. har olika önskemål gällande passform för skjortor du bär på jobbet respektive på fritiden.

Kom igång och skapa din personliga måttprofil genom att klicka här.

Har du några frågor gällande val av tyg, val av design eller hur du ska ange dina mått? Tveka inte att höra av dig till oss så hjälper vi till att reda ut eventuella oklarheter innan du lägger din beställning. Vi svarar så snabbt vi kan och vår utgångspunkt är alltid att det mesta går att lösa!